+30 211 0010316 grdetectors@yahoo.com

Refund and Returns Policy

Προσοχή
η κατοχή και η χρήση ερευνητικών μηχανημάτων ίσως απαιτεί ειδική άδεια από την κατά χώρα νομοθεσία.

Όροι χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.teknolojiekibi.eu τους οποίου ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, ενώ υποβάλλοντας το κάθε αίτημά του σημαίνει ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς.
Η επιχείρηση EU DETECT FORCE Ι.Κ.Ε. που παρακάτω θα αναφέρεται σαν ¨επιχείρηση¨ ή ¨εταιρεία¨ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.teknolojiekibi.eu υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού δικαίου.
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και αυτές που θα προστεθούν μελλοντικά υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Ο κάθε επισκέπτης του συγκεκριμένου ιστότοπου έχει την ευθύνη της πρόσβασης σε αυτόν και πιθανά κόστη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Επιπλέον ο χρήστης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλα τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την πρόσβαση και πλοήγηση στις σελίδες του www.teknolojiekibi.eu

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία την οποία παρέχει το www.teknolojiekibi.eu οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται .
Η εγγραφή του σαν μέλος είναι προαιρετική καθώς δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη για την πραγματοποίησης κάποιας παραγγελίας .
Το www.teknolojiekibi.eu παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας κατόπιν εγγραφής τους σαν μέλη. Η πράξη αυτή είναι προαιρετική καθώς οι αγορές από τους χρήστες μπορούν να ολοκληρωθούν και χωρίς την εγγραφή τους σαν μέλη.
Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους . Εάν επιλεγεί από τον χρήστη η διαδικασία της εγγραφής σαν μέλους θα του δοθούν ένα username και ένα password της επιλογής του που θα εγγυάται την αποκλειστική πρόσβαση του ιδίου στην χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού εφόσον οι ενέργειες του μέλους δεν συμβαδίζουν με τους όρους που αποδέχθηκε ο χρήστης κατά την εγγραφή του .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα και επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Η επιχείρηση δεν ελέγχει τους όρους χρήσης και λειτουργίας καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων τα οποία πιθανόν να παραπέμπουν σύνδεσμοι οι οποίοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.teknolojiekibi.eu
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στo www.teknolojiekibi.eu ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.teknolojiekibi.eu δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον χρήστη πέραν της τιμολογιακής πολιτικής την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο του κάθε χρήστη
Το www.teknolojiekibi.eu δίνει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων μέσω των ειδικώς διαδικτυακών εφαρμογών που διαθέτει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η χρήστης με τα πάτημα του κουμπιού ¨Παραγγελία ¨ αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής και πληρωμής του προϊόντος με τους όρους τους οποίους περιγράφονται .

Η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει στον αγοραστή σε μέγιστο χρονικό όριο 45 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της ολικής εξόφλησης, εκτός εάν έχει ζητηθεί από τον χρήστη άλλη ημερομηνία παραλαβής ή λόγο ανωτέρας βίας.

Η επιχείρηση EU DETECT FORCE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μία αγορά ενός πελάτη εφόσον τον ενημερώσει γραπτώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνει με εταιρεία και όρους της επιλογής της επιχείρησης EU DETECT FORCE και με το κόστος που αναφέρετε κατά την διαδικασία αγοράς.

Ο πελάτης γνωρίζει ρητά και δέχεται ανεπιφύλακτα ότι, η παραγγελία πού έχει κάνει είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τις ανάγκες του (εξατομικευμένη) και δεν μπορεί να υπαναχωρήσει μετά την εξόφληση της παραγγελίας.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ίσως διαφέρουν από το τελικό προϊόν.

Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται με την παρουσία του πελάτη κατά την παράδοση.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η εταιρεία EU DETECT FORCE είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει το προϊόν.
Ο χρήστης/αγοραστής θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία με δικά του έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση που το προϊόν αξιολογηθεί και δεν διαπιστωθεί ελαττωματικό προϊόν αυτό επιστρέφεται στον χρήστη/αγοραστή ο οποίος επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής .

Χρόνος παράδοσης.

Από την στιγμή πού έχει γίνει η τραπεζική κατάσταση και η επιβεβαίωση από την τράπεζα μας της πληρωμής σας, ξεκινά η διαδικασία αποστολής από το εργοστάσιο παραγωγής. Η αποστολή διαρκεί συνήθως δέκα (10) με σαράντα (45) εργάσιμες ημέρες, με δεδομένο ότι όλα τα επαγγελματικά μηχανήματα ανίχνευσης περνούν από διαδικασία εκτελωνισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ
Για την αγορά προϊόντος μέσω του www.teknolojiekibi.eu δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη αλλά η καταχώρηση των στοιχείων του , αλλά δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού.
Σε κάθε περίπτωση το www.teknolojiekibi.eu εγγυάται την σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.
Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας με την αποστολή ενημερωτικού e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια εγγραφή ή καταχώρησης της παραγγελίας.

Γλώσσα επικοινωνίας η Ελληνική ή η Αγγλική.
Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την επιχείρηση και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο αγοραστής με την καταχώρηση την παραγγελίας δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης του www.teknolojiekibi.eu και ότι είναι ενημερωμένος για το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό περιγράφεται εδώ.
Να σημειωθεί ότι δικαίωμα υπαναχώρησης δε θεμελιώνεται αφού όλα τα προϊόντα που διαθέτει το www.teknolojiekibi.eu είναι εξατομικευμένα για τις ανάγκες του χρήστη και δεν είναι δυνατή η επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών με αντίστοιχη επιστροφή των χρημάτων του.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στην περίπτωση που γίνει κακή χρήση και προκληθούν φθορές σε αυτό .

ΤΙΜΗ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – Φ.Π.Α.

ΟΛΕΣ οι τιμές στο site, είναι ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ σε ΕΥΡΩ, για παραλαβή από το εργοστάσιο . Ο πελάτης επιβαρύνεται με μεταφορικά, ΦΠΑ και δασμούς επί των τιμών σε περίπτωση που επιθυμεί παράδοση στην χώρα του. Οι δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης εντός και εκτός Ευρώπης αναφέρονται κατά την διαδικασία παραγγελίας και εξαρτώνται κατά περίπτωση. Το παραπάνω κόστος αφορά παραγγελίες χονδρικής πώλησης ενώ δύναται να διαφοροποιηθούν, στην περίπτωση παραγγελιών άνω του ενός τεμαχίου, στην οποία παρέχεται ειδική εκπτωτική τιμή.

Οι δαπάνες μεταφοράς δύνανται να μεταβληθούν λόγω ειδικών συνθηκών (υπέρβαρο, ογκώδες δέμα, κ.ο.κ.) και οριστικοποιούνται με την έγκριση του πελάτη/χρήστη.

Οι τιμές των προϊόντων δεν ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη/χρήστη για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του πριν την οριστικοποίησης της παραγγελίας.
Δηλώνεται ότι όλες οι χρεώσεις που αναφέρονται στη ενότητα ¨Το καλάθι μου ¨είναι τελικές, ΧΩΡΙΣ τον νόμιμο Φ.Π.Α. αλλά χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση εκτός από ειδικές απαιτήσεις που θα γνωστοποιήσει ο πελάτης στα σχόλια της παραγγελίας του ή τηλεφωνικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (π.χ. extra software, ειδική μεταχείριση του προϊόντος, χρήση διαφορετικής εταιρεία μεταφορών κ.τ.λ.)
Σε περίπτωση χρήσης PAY PAL ο χρήστης/αγοραστής επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 6% , σε περίπτωση πιστωτικής κάρτας ο χρήστης/αγοραστής δεν επιβαρύνεται με καμία επιπλέον χρέωση για την συναλλαγή αυτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.teknolojiekibi.eu και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.teknolojiekibi.eu καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης EU DETECT FORCE Ι.Κ.Ε. και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.teknolojiekibi.eu και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Καλέστε μας στο +30 211 0010316 ή στείλτε στο {grdetectors@yahoo.com} ότι ερώτηση ή απορία έχετε και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

EU Detect Force EUROPE
Λεωφ. Μεσογείων και Θερμοπυλών 2
Αγια Παρασκευή Αττικη | Ελλαδα

Καλώς ηρθατε στην

επίσημη σελίδα της

Teknoloji Ekibi

για την Ευρώπη

για παραγγελίες χονδρικής επικοινωνήστε στο +30 211 0010316

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.